Git ‘vejenje’ (git branching)

Ker je za delo (tudi samostojno delo!) branching tako zelo uporabna metoda sem se odločil , da spišem tale kratek potek dela. Teorija gre tako: Programer se loti nekega spreminjanja kode za katerega pa ne ve, če bo sploh uporaben. Recimo, da hočete v vaš program dodati možnost izvoza podatkov v Libre Office. Zato namesto …